CHARLOTTE DE HAAN

Attorney at Law

T +31 (0)20 – 240 35 00
M +31 (0)6 – 467 70 191
ch@sbl-lawyers.com

KNOWLEDGE BASE /
BLOGS

Ontwikkelingen huurkorting horecapanden tijdens Coronacrisis

September 9, 2020

De huidige ontwikkelingen inzake de coronacrisis en de maatregelen in dat kader hebben hun weerslag op de discussie omtrent huurbescherming en huurkorting, met name bij hotels en restaurants. Kantoorgenoot Uri Aloni vorderde namens een verhuurder ontruiming in een kort geding, waar de huurder – een hostel – de “corona-kaart” speelde en geen huur betaalde. De uitkomst van dit kort geding zal hieronder in het licht van de recente ontwikkelingen worden besproken.

Op basis van andere recente uitspraken, zoals die van het W Hotel (ECLI:NL:RBAMS:2020:3494) blijkt dat als gevolg van de Coronamaatregelen een (voorlopige) huurkorting voor horeca mogelijk is. Er is voor hotels en restaurants nog geen generieke regeling getroffen zoals bijvoorbeeld voor winkelruimte wel het geval is. Er dient tussen partijen overleg te worden gevoerd, waarbij rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval.

In de W Hotel uitspraak wees de voorzieningenrechter een huurpauze toe van 50% over het tweede kwartaal van 2020, 40% over het derde kwartaal van 2020 en 25% over het vierde kwartaal van 2020. Relevante omstandigheden zijn dat er drie restaurants gevestigd zijn, die op last van de overheid gesloten waren, dat het W Hotel vooral internationale zakelijke gasten ontvangt, voor een groot deel uit de Verenigde Staten en dat het bezoekersaanbod van het W Hotel dus vrijwel geheel is weggevallen.

In de Gelredome uitspraak (ECLI:NL:RBGEL:2020:2768), ging het om een stadion dat vanwege de Coronacrisis niet kon worden gebruikt voor betaald voetbalwedstrijden. Er werd echter door de huurder – Vitesse – vooralsnog niet voldoende feitelijk en inhoudelijk onderbouwd dat door de Coronacrisis de huurder in financieel zwaar weer was beland. Vitesse heeft gesteld dat dit voortvloeide uit de omzetstaatjes, de jaarrekeningen en de daarin opgenomen verkorting van de termijn van garantstelling. Maar, zo oordeelde de kantonrechter in dat geval, iedere onderbouwing van het gestelde omzetverlies ontbreekt. In deze uitspraak speelde mee dat het stadion ook in normale omstandigheden in de zomerperiode beperkt wordt gebruikt voor betaald voetbalwedstrijden.

Ook uit de recente uitspraak waar Synergy Business Lawyers een verhuurder bijstond, blijkt dat de huurder niet achterover kan leunen en zonder inzicht te geven in de financiële gevolgen van de Coronamaatregelen aanspraak kan maken op een huurkorting en huurbescherming vanwege de Coronacrisis. In deze uitspraak oordeelde de voorzieningenrechter dat het niet of in zeer beperkte mate kunnen exploiteren van de gehuurde bedrijfsruimte als gevolg van de Coronacrisis aanleiding kan zijn om een huurkorting toe te wijzen, maar het is hoe dan ook aan de huurder om feiten en omstandigheden aan te dragen waaruit deze huurkorting dient te volgen.

De huurder stelde recht te hebben op een huurkorting vanaf april 2020 van 100%. De huurder heeft echter geen gegevens verschaft op grond waarvan duidelijk werd in welke mate haar exploitatie vanaf april 2020 tot op heden is getroffen door de Coronacrisis. Relevante omstandigheden in dit kader waren dat er op een boeking website recensies te lezen waren van gasten die tijdens de corona periode in het hostel verbleven en dat het toerisme voor de doelgroep van een hostel (over het algemeen jonge, door Europa reizende mensen op zoek naar een goedkope slaapplaats) vanaf juni 2020 in ieder geval weer enigszins op gang is gekomen. Onder deze omstandigheden, waarbij de huurder had stilgezeten, helemaal geen huur betaalde, wees de voorzieningenrechter niet alleen de vordering tot betaling van huur, met rente en boetes toe, maar ook de vordering tot ontruiming.  

Kortom, uit recente rechtspraak blijkt dat een huurkorting bij horecapanden vanwege de Coronacrisis mogelijk is, mits de huurder inzicht geeft in de financiële gevolgen van de Coronamaatregelen en aannemelijk maakt dat de exploitatie daadwerkelijk (vrijwel) stil ligt of heeft gelegen als gevolg van de Coronacrisis. Achterover leunen en stilzitten is geen optie, en kan er toe leiden dat de huurder tot ontruiming wordt veroordeeld.

Deze uitspraak is (nog) niet gepubliceerd. Wij kunnen u op verzoek een (geanonimiseerde) kopie van het vonnis toezenden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. C. de Haan of mr. U. Aloni (ua@sbl-lawyers.com).

SYNERGY BUSINESS LAWYERS B.V.

Copyright © 2023 *** . All Rights Reseved.

URI ALONI

Attoyney at Law

T +31 (0)20 – 240 35 00
M +31 (0)6 – 270 18 619
    ua@sbl-lawyers.com

I have been practicing law since 2000, at law firms servicing international businesses, focusing primarily on all forms of commercial litigation and arbitration, as well as on employment law.

I believe in a pragmatic and practical approach, where litigation is not a goal in itself, but one of the instruments to reach a solution. In many cases it is advisable to seek a compromise and settle a matter out of court. However, if such a settlement is not possible, I will pursue your case by all means possible.

In litigation, my focus is mainly on conducting legal proceedings and advising clients on all commercial matters. I have experience in liability and contracting issues, conflicts between shareholders and the board and among shareholders themselves, cross-border proceedings conducted simultaneously in several different jurisdictions, collection and enforcement cases in a national and international perspective.

In employment law, I assist clients in all individual and collective matters relating to employment law, ranging from employment agreements to personnel handbooks, dealings with unions and works councils and (mass) redundancies.