CHARLOTTE DE HAAN

Attorney at Law

T +31 (0)20 – 240 35 00
M +31 (0)6 – 467 70 191
ch@sbl-lawyers.com

KNOWLEDGE BASE /
BLOGS

Een kort overzicht van het Nederlandse gemeentelijk voorkeursrecht

August 7, 2020

In deze blogpost wordt uitgelegd wat het betekent als de gemeente u informeert dat er een gemeentelijk voorkeursrecht op uw pand van toepassing is.

De gemeente kan de grond waarop het pand staat, aanwijzen als een gebied waarop het gemeentelijk voorkeursrecht van toepassing is.

Dit gemeentelijke voorkeursrecht houdt in dat als de eigenaar het pand wilt verkopen, hij deze eerst aan de gemeente moet aanbieden. De betreffende gemeente moet binnen zes weken na het aanbod antwoorden. Als de gemeente niet binnen zes weken antwoordt of zij het pand wil kopen, kan de eigenaar van het pand dit pand gedurende drie jaar aan een andere partij verkopen.

Doel

Met het van toepassing verklaren van het gemeentelijk voorkeursrecht op een bepaald gebied verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt in het gebied. Het stelt de gemeente in de positie dat zij een centrale regerende rol kan spelen bij de ontwikkeling van plannen in het betreffende gebied.

De gemeente kan haar voorkeursrecht alleen uitoefenen als het huidige bestemmingsplan en de bestemming van het gebied afwijken van de geplande bestemming. De voorkeursregeling kan alleen worden toegepast als de nieuwe bestemming op wezenlijk andere gebruiksvormen ziet.

Prijs van het onroerende goed

Als de gemeente gebruik maakt van haar voorkeursrecht om het onroerend goed te kopen, moeten de verkoper en de gemeente het nog eens worden over de prijs. Deze onderhandelingen kunnen veel tijd in beslag nemen. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt, zal de rechtbank een redelijke prijs vaststellen op basis van taxaties van deskundigen, aangewezen door de rechtbank.

Uitzonderingen

Uitzonderingen kunnen van toepassing zijn, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

a. een overeenkomst tussen familieleden;

b. verdeling van een huwelijksgemeenschap of een erfenis;

c. een overeenkomst met een huurder in verband met zijn voorkeursrecht;

d. een koopovereenkomst of optieovereenkomst in een akte.

Deze lijst is niet volledig, er kunnen ook andere uitzonderingen van toepassing zijn.

Beroep

Zoals gezegd is het mogelijk om in beroep te gaan tegen het van toepassing verklaren van het gemeentelijk voorkeursrecht op een bepaald gebied. De belangrijkste reden voor eigenaren van onroerend goed om in beroep te gaan is meestal dat zij zich beperkt voelen in hun (toekomstige) acties. Ook indien het toegedachte gebruik, vooral als het toegedachte gebruik (nog) niet voldoende vaststaat, van de gronden niet afwijkt van het huidige gebruik, zou een beroep tegen de aanwijzing kunnen slagen.

Conclusie

Eigenaren van onroerend goed in Nederland kunnen geconfronteerd worden met een gemeentelijk voorkeursrecht dat van toepassing is op de grond waar het onroerend goed staat. Onmiddellijke actie is vereist als de eigenaar hiertegen in beroep wil gaan. Twijfel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.

Deze blogpost behandelt het onderwerp niet volledig, maar is slechts bedoeld om een globaal overzicht te geven.

SYNERGY BUSINESS LAWYERS B.V.

Copyright © 2023 *** . All Rights Reseved.

URI ALONI

Attoyney at Law

T +31 (0)20 – 240 35 00
M +31 (0)6 – 270 18 619
    ua@sbl-lawyers.com

I have been practicing law since 2000, at law firms servicing international businesses, focusing primarily on all forms of commercial litigation and arbitration, as well as on employment law.

I believe in a pragmatic and practical approach, where litigation is not a goal in itself, but one of the instruments to reach a solution. In many cases it is advisable to seek a compromise and settle a matter out of court. However, if such a settlement is not possible, I will pursue your case by all means possible.

In litigation, my focus is mainly on conducting legal proceedings and advising clients on all commercial matters. I have experience in liability and contracting issues, conflicts between shareholders and the board and among shareholders themselves, cross-border proceedings conducted simultaneously in several different jurisdictions, collection and enforcement cases in a national and international perspective.

In employment law, I assist clients in all individual and collective matters relating to employment law, ranging from employment agreements to personnel handbooks, dealings with unions and works councils and (mass) redundancies.