SBL_Uri_circle.png

URI ALONI

....

I have been practicing law since 2000, at law firms servicing international businesses, focusing primarily on all forms of commercial litigation and arbitration, as well as on employment law. 

I believe in a pragmatic and practical approach, where legal recourse is nothing more than an instrument, not a goal in itself. In many cases it is advisable to seek a compromise and settle a matter out of court. However, if such a settlement is not possible, I will pursue your case by all means possible. 

In litigation, my focus is mainly on conducting legal proceedings and advising clients on all commercial matters. I have experience in liability and contracting issues, conflicts between shareholders and the board and among shareholders themselves, cross-border proceedings conducted simultaneously in several different jurisdictions, collection and enforcement cases in a national and international perspective.

In employment law, I assist clients in all individual and collective matters relating to employment law, ranging from employment agreements to personnel handbooks, dealings with unions and works councils and (mass) redundancies.

..

Ik ben advocaat sinds 2000 en altijd werkzaam geweest bij kantoren die internationale cliënten bedienden. Mijn focus ligt met name op procedures, arbitrage en op het gebied van arbeidsrecht.

Ik geloof in een pragmatische, praktische aanpak, waarbij een rechtszaak niet meer is dan een instrument en niet een doel op zich. In veel zaken verdient het de voorkeur om het compromis te zoeken en de zaak buiten de rechtszaal te schikken. Als een minnelijke schikking niet mogelijk is zet ik mij ten volle in om de procedure te winnen. 

In procesrecht hou ik mij met name bezig met het voeren van procedures en het adviseren van cliënten met betrekking tot allerlei commerciële kwesties. Ik heb onder meer ervaring in aansprakelijkheidszaken, contractbreuk, conflicten tussen aandeelhouders en het bestuur en tussen aandeelhouders onderling, grensoverschrijdende procedures en gelijktijdige procedures in meerdere jurisdicties, incasso, erkenning en tenuitvoerlegging van procedures in een nationaal en internationaal perspectief.

In arbeidsrecht sta ik cliënten bij in alle individuele en collectieve kwesties aangaande de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers, uiteenlopend van arbeidsovereenkomsten tot personeelshandboeken, medezeggenschap (Ondernemingsraden), onderhandelingen met vakbonden en individuele en collectieve ontslagen. Ik heb ervaring met het bijstaan van zowel werkgevers als werknemers, zodat ik een volledig beeld heb van de motieven en uitgangspunten van beide kanten. 

....

EN
NL