....

REAL ESTATE

..

VASTGOED

....

....

Synergy Business Lawyers specializes in assisting clients with all sorts of real estate transactions involving office buildings, residential properties, hotels, retail or logistics. In addition, we can help you with leisure and healthcare related real estate. We help you focus on the things that are important.

We can assist you to close your real estate transactions or resolve your legal real estate issues, including:

..

Synergy Business Lawyers is gespecialiseerd in het begeleiden van verschillende soorten vastgoedtransacties betreffende kantoorgebouwen, appartementencomplexen, woningen, hotels, retail en logistiek. Daarnaast kunnen wij assisteren bij uiteenlopende vragen op het gebied van vastgoed in de sectoren toerisme en de zorg. Wij helpen jou te focussen op de belangrijke zaken. 

We kunnen jou bijstaan bij vastgoedtransacties of het oplossen van problemen op het gebied van vastgoed, waaronder: 

....

  • ....prepare and negotiate various types of contracts and agreements, such as: sales and purchase agreements, development agreements, lease agreements and cooperation agreements;..onderhandelen over en opstellen van diverse soorten contracten, zoals koop- en verkoopcontracten, ontwikkelingsovereenkomsten, huurovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten;....
  • ....carry out due diligence investigations;..het uitvoeren van due diligence onderzoeken;....
  • ....leasing and landlord-tenant disputes;..huur en verhuurder-huurder conflicten;....
  • ....tax-related issues;..aan belastingen gelieerde juridische onderwerpen;....
  • ....provide general transaction-related guidance, from start to end; and..algemene begeleiding van transacties, van begin tot het einde; en....
  • ....help you establish an optimal corporate structure. ..het helpen opzetten van een optimale structuur van jouw onderneming(en). ....

 
EN
NL