....

LITIGATION & ARBITRATION

..

PROCEDEREN & ARBITRAGE

....

....

Litigation is an essential and sometimes necessary part of legal services. At Synergy Business Lawyers we handle normal litigation matters, as well as corporate litigation, such as disputes between shareholders and/or management and supervisory boards. We assess a case carefully and discuss the possibilities for out-of-court settlement and all other options. All options and scenarios will be discussed with you in advance. We have experience in a broad range of proceedings:

..

Het voeren van procedures is een essentieel en soms noodzakelijk deel van juridische dienstverlening. Bij Synergy Business Lawyers hebben we ervaring met alle soorten civiele procedures, van onrechtmatige daad tot wanprestatie en met specifieke zakelijke procedures, zoals enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer bij conflicten tussen aandeelhouders onderling of aandeelhouders en het bestuur. Wij bestuderen een zaak zorgvuldig en bespreken de mogelijkheid van een minnelijke schikking en alle andere opties. Alle scenario’s en eventualiteiten worden vooraf besproken. Wij hebben ervaring met een breed scala aan soorten procedures:

....

  • ....proceedings on the merits..civiele bodemzaken (dagvaardingen en verzoekschriften)....
  • ....interim injunction proceedings..kort gedingen....
  • ....proceedings at the Enterprise Chamber..enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer....
  • ....national and international arbitration and mediation..nationale en internationale arbitrage en mediation....
  • ....appeal proceedings..hoger beroep procedures....
  • ....expert and witness hearings..bewijsprocedures (getuigen- en deskundigenverhoren, vorderen van documenten)....

 
EN
NL