....

EMPLOYMENT

..

ARBEIDSRECHT

....

....

Synergy Business Lawyers operates in the field of employment law. We support employers, directors, shareholders, employees and works councils in matters regarding:

..

Synergy Business Lawyers is actief op het gebied van arbeidsrecht. Wij ondersteunen werkgevers, het bestuur, aandeelhouders, werknemers en ondernemingsraden in kwesties betreffende onder meer:

....

 • ....employment agreements..arbeidsovereenkomsten....
 • ....bonus and share option plans..bonus- en optieplannen....
 • ....management agreements and remuneration..managementovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden....
 • ....corporate governance..corporate governance....
 • ....corporate acquisitions and transfers of undertaking..aankoop en overgang van onderneming....
 • ....reorganizations and mass redundancies..reorganisaties en collectieve ontslagen....
 • ....employment conditions..arbeidsvoorwaarden....
 • ....individual dismissal cases..individuele ontslagzaken....
 • ....employee representation rules (Works Councils)..werknemersvertegenwoordiging (ondernemingsraden)....
 • ....expat matters..expat zaken....
 • ....responsible behavior and equal treatment rules..arbeidsomstandigheden en gelijke behandeling....

 
EN
NL