....

CORPORATE, M&A AND TAX

..

ONDERNEMINGSRECHT, M&A EN BELASTINGEN

....

....

The core activities of Synergy Business Lawyers are rooted in its international, cross-border transactions as well as national corporate transactions and M&A practice. In these matters we assist i.a. companies, shareholders, investors, private equity and venture capital with:

..

De kernactiviteiten van Synergy Business Lawyers draaien zowel om de internationale, grensoverschrijdende transacties als de nationale ondernemingsrechtelijke transacties en de praktijk op het gebied van fusies en overnames (M&A). In deze kwesties staan wij onder meer ondernemingen, aandeelhouders en investeerders op het gebied van private equity en venture capital bij, met:

....

  • ....acquisitions (share/purchase and asset/liability transactions)..acquisities (koop/verkoop activa en aandelen)....
  • ....cross-border transactions..grensoverschrijdende transacties....
  • ....mergers and demergers..fusies en splitsingen....
  • ....restructuring and reorganizations, where needed with the support of our aligned tax partner firm..herstructureringen en reorganisaties, waar nodig met de ondersteuning van onze partners op het gebied van belastingrecht....
  • joint ventures
  • legal opinions
  • ....investments..investeringen....
  • ....due diligence..due diligence onderzoek....

 
EN
NL